ЗА НАС

Проектът "Решения за сигурността 21" (Security Decisions 21) на Асоциацията на комуникационни и информационни специалисти /АКИС/ има за цел да популяризира добрите решения в сферата на сигурността – национална, икономическа, социална, екологична, киберсигурност.

В хилядолетната си история човечеството създава материални и духовни блага. Но в природата всяко нещо има свой антипод. Днес ние сме изправени пред редица предизвикателства в сигурността. Хакерски атаки могат да поразят цялата инфраструктура на страната. Стихийните бедствия стават все по- чести заради глобалното затопляне, а това води след себе си до процеси на миграция, глад и жертви.

Бедността създава социално напрежение, а битката за ресурси - причина за тероризъм, за регионални конфликти и бъдещи войни. Човечеството трябва да съхрани и да продължи да развива постигнатото в материалната и духовната култура, като се стреми към устойчиво развитие. За това са нужни умни решения.

  

МИСИЯ

 Мисията на проекта "Решения за сигурността 21"(Security Decisions 21)  е да популяризира идеи и решения, които защитават живота и собствеността на хората и са насочени към съхраняването и развитието на човешките постижения за идните поколения. В името на тази цел ние работим всекидневно ръка за ръка с институциите, организациите, бизнеса и гражданите. Това е един проект на Асоциацията на комуникационни и информационни специалисти /АКИС/, до който стигнахме три години след учредяването й през 2009г.

 

ВИЗИЯ

 Визията на проекта "Решения за сигурността 21" (Security Decisions 21) е да накараме всички около нас, дори и най-големите скептици, да повярват в потенциала и подходите на Асоциацията на комуникационни и информационни специалисти /АКИС/ и че има начини за справяне със заплахите в секторите на сигурността. Най-ефективни от тях са интелигентните решения.