Мисията на проекта "Решения за сигурността 21"(Security Decisions 21)  е да популяризира идеи и решения, които защитават живота и собствеността на хората и са насочени към съхраняването и развитието на човешките постижения за идните поколения. В името на тази цел ние работим всекидневно ръка за ръка с институциите, организациите, бизнеса и гражданите. Това е един проект на Асоциацията на комуникационни и информационни специалисти /АКИС/, до който стигнахме три години след учредяването й през 2009г.

eprogress.bg

miltech-bg.com