Визията на проекта "Решения за сигурността 21" (Security Decisions 21) е да накараме всички около нас, дори и най-големите скептици, да повярват в потенциала и подходите на Асоциацията на комуникационни и информационни специалисти /АКИС/ и че има начини за справяне със заплахите в секторите на сигурността. Най-ефективни от тях са интелигентните решения.