Българският евродепутат Емил Радев стана първият български посланик за по-безопасен интернет в Европейския съюз в рамките на европейската кампания SaferInternet4EU, подета от комисаря по цифровото общество и икономика Мария Габриел в Деня за по-безопасен интернет, 6 февруари, в Страсбург.

Кампанията, чийто фокус са децата, ще тече през цялата година и ще покрива широк набор от теми, включително критично мислене, медийна грамотност и цифрови умения, необходими за борба с фалшивите новини; киберхигиена; както и рисковете, които носят новите онлайн технологии. По данни на Европейската комисия, един от трима потребители на Интернет по света е дете, а в същото време около половината от децата на възраст между 11 и 16 годишна възраст в ЕС са били подложени на поне един риск в интернет, като излагане на вредно или смущаващо съдържание, преднамерено сприятеляване с дете с цел сексуална злоупотреба, кибертормоз.

В европейската кампания SaferInternet4EU ще има европейско състезание за инициативи на професионалисти, учители и младежи за по-добър интернет, както и ще започне масов отворен онлайн курс за обучение на учители и дейности за подкрепа на преподаването на онлайн безопасност и киберхигиена.Емил Радев приветства кампанията. Той коментира, че все повече приемаме новите технологии и проникването на интернет в нашия живот като даденост, без да се замисляме за рисковете и последиците от това. Това особено важи за децата, които израстват със смартфони и интернет, но които поради своята възраст и доверчивост са изключително изложени на опасностите, криещи се в световната мрежа. Точно поради тази причина е наше задължение като родители да им даваме пример и да ги научим да се защитават.