Атаките чрез софтуер за изнудване са нараснали с 300 процента от 2015 г. досега.

От 2013 до 2017 г. икономическото въздействие на киберпрестъпността се е увеличило петкратно. Затова обществеността в Европа възприема липсата на киберсигурност като сериозна заплаха. Това обяви зам.-министърът на транспорта Димитър Геновски на международната конференция "Предизвикателства в киберсигурността", която се провежда в НДК и е част от първото Българско председателство на Съвета на Европейския съюз. Димитър Геновски изтъкна, че предимствата на отворения интернет са съпроводени и от значителни рискове, защото всекидневно има кибератаки, които са насочени към критичната инфраструктура, електронната търговия и индустрията. Той подчерта, че киберсигурността става едно от най-важните предизвикателства, на които обществото трябва да отговори.

Освен това всяка отделна държава трудно самостоятелно да постигне приемливо ниво на киберсигурност, затова регионалното и международно сътрудничество са от първостепенно значение за решаване на проблемите на киберсигурността.

Европейската комисия е извела редица политически и стратегически документи в проблема с киберсигурността в различните нейни проявления, добави зам.-министърът на транспорта и допълни, че са планирани редица инициативи и мерки за справяне с тези проблеми. Според Геновски, предложеният от ЕК пакет от инициативи в областта на киберсигурността включва създаването на нова силна агенция на ЕС за киберсигурност, която ще подпомага държавите-членки за справяне при кибератаки. Ще бъде въведена нова европейска схема за сертифициране, която да гарантира, че продуктите и услугите в света на цифровите технологии са безопасни за ползване, каза Димитър Геновски. Освен това той смята, че високите стандарти в областта на киберсигурността ще осигурят конкурентно предимство на европейските предприятия и ефикасна защита на европейските граждани и публични институции. Той заяви, че в рамките на Българското председателство се работи за бързата реализация на тези инициативи.

Осигуряване на надеждна среща за свободно движение на нелични данни в рамките на ЕС и неприкосновеността на личния живот в електронна среда. Това са другите теми от дневния ред на българското председателство, които са свързани с киберсигурността. Основна задача е и успешното завършване на преговорния процес за реформа на регулаторната рамка за електронните съобщения. В съответствие със споразумението за партньорство между България и интернет корпорацията за присвоени имена и адреси се провеждат обучения на български специалисти, студенти и представители на държавната администрация по сигурност на интернет ресурсите. Такова обучение на повече от 100 специалисти ще бъде проведено утре от водещи експерти, посочи още зам.-министърът на транспорта Димитър Геновски.