Позволете ми да привлека Вашето внимание към една конференция, която ще се състои в София в Inter Expo Center на 16.05.2018 и предлага интересна програма, свързана с дигиталната трансформация, изграждането на капацитет и обмен и споделяне на данни, бъдещите приоритети в изследователската дейноств областта на данните, българската гледна точка и възможност да се срещнете с ключови играчи от областта на данните и тяхното използване от бизнеса, научните изследвания и публичните институции.

Ще се говори за изкуствен интелект, дата аналитикс, сигурност на данните и много други теми. Срещата не е част от официалната програма на българското Председателство и има експертен характер. Подкрепена е от българския Еврокомисар госпожа Мария Габриел с един вдъхновяващ видео адрес.

Това е първо от серия събития, които ще се проведат из Европа с цел да се създадат възможности за обмен и да се изгради пан-европейска екосистема, включваща всички заинтересовани страни, свързани с работа и консумиране на данни и извличането на ценност от тях. По-тясната цел на събитието, което ще се проведе другата седмица, е да срещне българската професионална общност с европейските й колеги. Другата седмица в София ще се съберат представители и координатори на всички проекти по програма Хоризонт 2020, които се занимават с данни и извличането на ползи от тях за индустрите и обществото - 25 на брой. Ще се дискутират  приоритетните области за следващия програмен период като изкуствен интелект, споделяне на данни, дата аналитикс и създаването на капацитет. Ще има представители на Европейската комисия и на организации, които подпомагат внедряването на решения, базирани на данните в реални отрасли от живота и иконоликата и с това спомагат за развитието на икономиката на данните. Не пропускайте тази възможност. Регистрацията е тук: https://www.eventbrite.es/e/big-data-value-meet-up-sofia-tickets-45188829004  

Побързайте да се регистрирате преди 11.05.2018г.

 

                 Още по темата

Данните за 21 век ще са това, което е бил нефтът за 20 век – носители на основополагащи промени в света, обществото и бизнеса. Овладяването на ценността, която те носят е от голямо значение за развитието на човечеството през 21 век. Напредъкът в създаването на все по-умни и все по-самостоятелни дигитални агенти е пряк резултат от научно-изследователската работа, която се извършва върху обработката и използването на данните. Европейската комисия обръща от години голямо внимание на тази тема в стремежа си Европа да бъде не само конкурентоспособна, но и лидер в областта на икономиката, базирана на данни и дигитализацията в световен мащаб. 

В тази връзка през май в София ще се проведе среща "Big Data Value Meet-up Sofia", която ще срещне българската общност, работеща в областта на данните, големите данни и изкуствения интелект с европейските й колеги. В продължение на три дни в София ще бъдат учени и ръководители на проекти по Хоризонт 2020, представители на Европейската комисия, които чертаят приоритетите за бъдещи изследвания в областта на данните и изкуствения интелект, Асоциацията на ценността на големите данни – най-голямото публично-частно партньорство в Европа с мисия да разпространява и подпомага развитието на проекти и обща екосистема за ценността на данните.

Събитието предвижда еднодневна отворена конференция, която ще се проведе на 16.05.2018 година в Интер Експо Център с панели на теми, свързани с изследвания, реализации, икономическо въздействие и бъдеще на големи данни и тяхната ценност и стойност, като ролята на големите данни в дигиталната трансфомация, възможности за МСП и стартъпи в икономиката на данните, образование, проблеми и подходи за споделяне на данни и бъдещи трендове и теми - Изкуствен интелект с български представител във всеки панел. Ще бъдат представени Стратегията за големи данни на Европейската комисия, публично-частното партньорство на Европейската комисия с Асоциацията за ценността на големите данни (Big Data Value Association), български инициативи и политики, свързани с данните. Изложение на български фирми, които разработват решения за или с данни ще съпътства конференцията.Отвореното събитие на 16.05.2018 ще бъде предшествано от два дни работни проектни срещи и уъркшопи по актуални теми за данните.    

Главната цел на тази среща е да отвори врати за сътрудничество и комуникация между българската екосистема за данни и изкуствен интелект и техните колеги от други Европейски държави като първа стъпка към включването им в една обща екосистема. Събитието се организира се от проекта Big Data Value Ecosystem, Big Data Value Association, най-голямата организация за данни в Европа публично.частно партньорство с Европейската комисия, в тясно сътрудничество и покрепа на Мозайка, българска фирма, която е неин член и чийто Управител е Национално контактно лице ИКТ по Хоризонт 2020.

Регистрация до 11.05.2018 : https://www.eventbrite.es/e/big-data-value-meet-up-sofia-tickets-45188829004


Повече информация:

http://www.bdva.eu/?q=node/1012

http://www.big-data-value.eu/big-data-value-meet-up-sofia/

http://ierc.bia-bg.com/bg/novini/big_data_value_meet-up_sofia_16_maj_2018g

https://www.facebook.com/events/389095784902494/