Киберсигурност

14
Авг '18

Администраторите на данни трябва да са по-прозрачни за субектите на данни по отношение дейностите по обработката на данните.

10
Авг '18

Съгласието може да служи за различни цели, съгласно GDPR. Все по-трудно и потенциално непродуктивно ще бъде да разчитате на съгласието като основа за обработка.

09
Авг '18

Цялата обработка на лични данни трябва да се основава на законови основания.

05
Авг '18

GDPR  се прилага от 25 май 2018 г. като Регулация и ще се прилага във всяка страна-членка на ЕС. Ограниченото променяне на правилата и някои други въпроси ще бъдат предмет на националните закони, които се различават в отделните държави-членки.

05
Авг '18

GDPR има по-широк обхват от законите, прилагащи Директивата GDPR, се прилага за организации, корпорации, фирми, които обработват лични данни и са установени в ЕС (независимо дали действат като администратор на данни или само обработват данни).