Киберсигурност

30
Авг '18

GDPR е разширила и разширява правата на субектите на данни.

29
Авг '18

Калифорниец внесе във федерален съд иск срещу интернет гиганта Гугъл за незачитане на правото на личен живот чрез проследяване на движенията на потребителите на смартфони въпреки деактивирането на функцията "история на локализирането".

16
Авг '18

Личните данни трябва да се събират само за конкретни, изрични и законови цели и не се обработват по начин, който е несъвместим с тези цели.

14
Авг '18

Администраторите на данни трябва да са по-прозрачни за субектите на данни по отношение дейностите по обработката на данните.

10
Авг '18

Съгласието може да служи за различни цели, съгласно GDPR. Все по-трудно и потенциално непродуктивно ще бъде да разчитате на съгласието като основа за обработка.