Най-малко 20 страни от Европейския съюз ще се присъединят към нов пакт за обща отбрана, силно поощряван от Франция и Германия, демонстрирайки единство след решението на Великобритания да напусне общността.

 

Франция и Германия се надяват, че споразумението, което се очаква да бъде подписано на 13 ноември в Брюксел, ще свърже страните в по-тясно сътрудничество в областта на отбраната, след като в Европа от години се извършват съкращения на разходите и силно се разчита на САЩ по линия на НАТО. Постоянното структурирано сътрудничество (ПЕСКО) може да бъде най-големият скок в отбранителната политика на ЕС от десетилетия. Между Франция и Германия обаче все още има различия за това какво би трябвало да правят страните, обвързани в пакта, казаха дипломати от ЕС.

Париж иска група от основни страни да предоставят пари и военни активи за ПЕСКО, както и готовност за намеса в чужбина. Берлин иска пактът да бъде по-широк, което според някои експерти може да намали неговата ефективност. Досега Франция, Германия, Италия, Испания и около 16 други държави от ЕС са обещали да се включат в пакта, чието официално начало може да бъде поставено на среща на върха през декември. Някои други страни членки, сред които Дания, Португалия и Малта, още не са се ангажирали открито. Ясно е обаче, че Великобритания, която възнамерява да напусне ЕС, няма да участва, казаха служители. Лондон отдавна се стреми да блокира сътрудничеството по отбраната в ЕС, страхувайки се, че то може да доведе до изграждане на армия на общността.

Френски дипломати заявиха, че пактът би трябвало да има няколко области, в които страните ще се съгласят да работят заедно и да обещаят пари, включително военни операции на ЕС, инвестиции и изграждане на отбранителен потенциал като група. Предложенията за ПЕСКО включват работа по европейско медицинско командване и мрежа от логистични центрове в Европа, създаване на европейски център за реагиране на кризи и съвместно обучение на офицери.

Една от целите е да се намали броят на оръжейните системи и да се предотврати дублирането, за да се спестят пари и да се подобрят съвместните операции. Пактът също така може да служи като "чадър" за проекти, подобни на френско-германската инициатива за проектиране на нов изтребител, и съществуващи двустранни споразумения за военно сътрудничество като близките връзки между Германия и Холандия. Германски служител каза, че усилията ще бъдат тясно съгласувани с НАТО, за да се осигури прозрачност и да се избегне дублиране.

 Една от областите, където представители на НАТО и ЕС виждат допирни точки, е създаването на военна зона за свободно движение на войски и оборудване, донякъде наподобяваща Шенгенската зона за свободно пътуване.