Румъния очаква да изнесе оръжия на стойност 120 милиона долара през 2017 г., а американското правителство е основният клиент.

 

За 2017 г. имаме прогноза за продажби чрез износ на стойност 120 милиона долара, с 20 процента повече от предишната година, а на вътрешния пазар превишихме 10 процента през първото полугодие, тоест нараства и делът на вътрешния пазар и се очаква да продължи да расте в предстоящия период. По-голямата част от износа на оръжия - около 80 процента - е предназначен за американското правителство. Генералният директор на Ромарм уточни също, че продажбите на вътрешния пазар през тази година се очаква да достигнат 20 милиона долара.

Ромарм има 15 филиала, 6200 служители и произвежда от оръжия и муниции за пехотата до бронетранспортьори и артилерийски ракети и снаряди, отбелязва изданието.