Капитан първи ранг Станко Станков е ветеран-командир на подводница от българските Военноморски сили. Служил е в Главния щаб на ВМС като зам.-началник на Оперативен отдел и началник на Управление "Материално-техническо и медицинско осигуряване". 

Приключва службата си като началник на Висшето военноморско училище "Н.Й.Вапцаров". Той коментира новия проект за построяване на многоцелеви кораби за военния ни флот и неговото значение за страната ни. Според експерта от изключително значение е, че с изпълнението на програмата ще нараснат способностите на ВМС за гарантиране морския суверенитет на България. Станков припомни още, че точно той е определен като основен интерес, свързан със сигурността на страната и на ЕС.

Придобиването на нови модерни кораби е лелеяна мечта на поколения военни моряци, каза Станков. И допълни, че плавателни съдове от такъв клас, с подобно водоизместване, информационна система, въоръжение и способности, българският флот никога не е получавал. Експертът посочи още, че в процеса на работа по подготовката на проекта междуведомствената работна група е проверила съответствието на техническото предложение на избраната за строежа на корабите българска компания "МТГ-Делфин" АД с над 930 технически изисквания на Министерството на отбраната. Проверките са показали, че не само техническото предложение съответства на всички изисквания на поканата, но параметрите на предложеното въоръжение и оборудване съответстват или дори са по-добри от заложените изисквания в тактико-техническото задание, обясни Станков. Той каза още, че качественото изпълнение на проекта и трансферът на високи технологии ще се гарантират от рамкови споразумения на българския корабостроител с редица европейски компании, чиито продукти са утвърдени на световния пазар. По думите му системният интегратор по проекта е с опит в изграждането на повече от 160 кораба.

Двигатели и дизелгенератори за корабите ще бъдат доставени от САЩ, отбеляза Станков. Той допълни, че за постигане на международните стандарти за строителството на такъв клас кораби отговорност ще носи класификационната организация "Bureaeu Veritas" - Франция, която ще осъществява независим контрол върху реализацията на всички етапи по проекта, като по този начин ще се гарантира качеството на проектирането и строителството на съдовете. Всъщност с тази програма българският бизнес създава своеобразен прецедент - за качеството на резултата са ангажирани европейски компании с над 38 милиарда евро оборот за 2016 г., посочи Станков.

За ценовото предложение на корабостроителя "МТГ-Делфин" АД експертът коментира, че то е съобразено с утвърдената финансова рамка на проекта (820 млн.лв. с ДДС), като предложеният размер на годишните вноски не надхвърля ограниченията по години, определени в закона за бюджета, както и в приетата средносрочна бюджетна прогноза. Предложената цена от фирмата е в рамките на утвърдения бюджет, което гарантира, че в условията на финансови ограничения ще се придобият два многофункционални патрулни кораба, с тактико-технически характеристики, които надхвърлят изискванията на ВМС и напълно покриват стандартите на НАТО за оперативна съвместимост, посочи Станков.  По думите му не по-малко важно е, че реализацията на проекта в този формат изпълнява директно целта за индустриално сътрудничество - да бъде подпомогнато развитието на българската отбранителна технологична и индустриална база. Освен това се гарантира висока степен на независимост при придобиването и бъдещата поддръжка на бойните кораби, допълни Станков. Според него е от изключително значение, че ще се реализира широко техническо сътрудничество и трансфер на високи технологии с водещи компании, производители на въоръжение и техника. За родните условия не е маловажно и това, че в реализацията на проекта ще участват над 450 души високо квалифициран персонал, като ще бъдат разкрити над 100 работни места, каза още експертът.

Що се отнася до това защо е получена само една оферта за изпълнението на програмата, от получените писма от компаниите, до които са били изпратени покани за представяне на оферти, става ясно, че основната причина да не се включат, е ограничената финансова рамка, посочи Станков. По думите му в писмата на отказалите се фирми са били посочени и допълнителни затруднения, свързани с работата с класифицирана информация и използването на български език.

При изпращането на поканите за потвърждаване на интереса, всички компании са били изрично предупредени и са потвърдили, че приемат условията, при които ще се провежда процедурата, сред които са прилагането на Закона за защита на класифицираната информация, изискващ поканата да е с ниво за сигурност "Поверително", както и провеждането на процедура на български език. Последното изискване е породено от вероятността преводът на офертата да стане повод за продължителни процедури по обжалване от страна на някои участници, с твърдение, че част от нея е била променена при превеждането й от Министерство на отбраната, обясни експертът. Изпълнението на програмата ще допринесе и за подобряване на подготовката на българските военни моряци, каза Станков. Според него мотивацията на младите хора за служба във ВМС ще нарасне, тъй като ще имат възможност да работят на съвременни бойни кораби.

Освен това системата за подготовка на кадри ще се изправи пред нови предизвикателства, допълни Станков. По думите му това пък ще даде тласък за развитието на научната и образователната работа във Висшето военноморско училище /ВВМУ/. Тъй като в управлението на системите и оръжието на новите кораби ще бъдат ползвани масово информационните технологии, изискванията за подготовката на старшинския и матроски състав ще се повишат, каза още експертът. Той допълни, че според него е време старшинският колеж от състава на ВВМУ да въведе образователно-квалификационна степен "бакалавър" в подготовката на кадрите.

Ползите от реализацията на програмата за строеж на нови кораби са много, не бива да забравяме, че освен всичко изброено до тук и имиджът на страната ни безспорно ще претърпи възход, посочи Станков. По думите му от изключително значение е и това, че модернизацията на флота ще бъде оценена по достойнство от партньорите ни от НАТО, особено като се имат предвид повишените изисквания на Алианса за отделяните средства за отбрана от отделните страни-членки. Защото не бива да забравяме какво казва американският адмирал Алфред Маан - морето не е преграда, а път и отбраната на собствените брегове започва при бреговете на противника, обобщи Станков.