В рамките на Срещата на държавните и правителствени ръководители на НАТО в Брюксел министърът на отбраната на Република България Красимир Каракачанов участва и в работна вечеря, посветена на съгласуваността на дейностите по възпиране и отбрана на Алианса.

На нея министрите на отбраната на НАТО разгледаха конкретните инициативи по направление на дейностите по адаптация и трансформация на Алианса в следващите 10-15 години. В изказването си министърът на отбраната Красимир Каракачанов подчерта постигнатите позитивни резултати в интегрирането на различните елементи от архитектурата на сигурността на Алианса. Считам, че е изградена една солидна и кохерентна основа за по-нататъшна работа по усилването на трите стратегически императива - способност за отговор, готовност и усилване, изтъкна той.

Министър Красимир Каракачанов отбеляза особеното значение на осъществяването на инициативата за повишаване на готовността на Алианса като неотменна част от способността за отговор. Той подчерта наличието на политическа воля в изпълнителната власт на Република България за национален принос, чиито конкретни измерения ще бъдат съобразени с темповете на изпълнение на проектите за модернизация на въоръжените ни сили.

Министър Каракачанов открои военната мобилност като един от интегралните компоненти на всестранното осигуряване, който следва да гарантираме с общите усилия на НАТО и ЕС. Той подчерта необходимостта от оптимизиране на бързото действие на системата за вземане на решения в колективен формат.