Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство между Министерство на отбраната на България и Върховното Главно Командване на Обединените Въоръжени сили в Европа /SHAPE/.

Меморандумът е относно Мобилен  КИС Модул (DCM) F от 2-ри Свързочен батальон на НАТО в Горна Малина, България. През месец юни 2009 г. е взето решение от Военния комитет на НАТО, а впоследствие и от Северноатлантическия съвет (NAC), в Република България да бъде формиран Национален мобилен модул по КИС на НАТО (Deployable Communication Module - DCM-F). Модулът е част от командната структура на НАТО и е включен в състава на 2 свързочен батальон (2NSB) от Групата на НАТО по КИС, който е дислоциран в Грацанезе, Италия. Мисията на DCM е да осъществява комуникационно-информационна поддръжка на щабове на НАТО при участието им в мисии, операции, кризи и учения.

Мобилният комуникационно-информационен модул (DCM F) принадлежи към командната структура на НАТО, което му позволява да се ползва от общото финансиране /common funding/ на Алианса. България е страна-домакин на този модул, като има задължение да го осигурява както по отношение на личен състав, така и логистично. Комуникационно- информационното оборудване необходимо за функциониране на формированието се предоставя по линия на общото финансиране на НАТО.