Сигурност и отбрана

06
Юни '13

Министърът на отбраната на Израел Моше Яалон заяви, че според "това, което руснаците говорят" Ес-300 не са доставени

08
Май '13

В десетте салона на конгресния център "Тюяп" с обща площ 35 000 кв м представят продукцията си над 800 компании от 49 страни.

07
Май '13

ДО МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА ТОДОР ТАГАРЕВ

                            ДО КОМАНДВАЩИЯ СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ

                                  ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ АТАНАС САМАНДОВ

                                  ДО КОМАНДИРА НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ

                                  ГЕНЕРАЛ-МАЙОР НЕЙКО НЕНОВ

 

                                          П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

        от Асоциацията на комуникационни и информационни специалисти

 Предлагаме на вниманието Ви списък на прибори и апаратура, налични в „Армитех” ООД – гр.Пловдив, които са произведени за следгаранционна поддръжка на командно-щабни машини от Полевата интегрирана комуникационно информационна система /ПИКИС/. Припомняме, че „Армитех” ООД е изготвила проекта на машините в ПИКИС и е оборудвала всичките с техниката, доставена от „Маркони Мобиле” АД-Италия и Министерство на отбраната /МО/ на заводска територия. Наше проучване констатира, че почти половината от машините в ПИКИС и АСУОАД „Вулкан“ имат неизправности и части от тях, елементната им база се използват за техническата и експлоатационна поддръжка на все още действащата част от ПИКИС, чийто жизнен цикъл е до 2018г., т.е. след тази дата трябва да се извърши задължителна модернизация с цел осъвременяване на полевия комплекс и гарантиране надеждността му.

През 2012г. с официално писмо информирахме ръководството на МО за позицията на Асоциацията на комуникационни и информационни специалисти /АКИС/ за потребностите от ЗИП и своевременното му попълване. Затова моля да обърнете необходимото внимание на посочените в списъка прибори, които са произведени за ЗИП-а на приетия на въоръжение ПИКИС. Изделията са изправни, съхраняват се съгласно изискванията в складовете на фирмата, която ги е произвела на атрактивни цени.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ по ред

наименование

брой

1

Прибор 134Н ел.преобр. 380/27

8

2

Модул електронен 2У04

6

3

Модул електронен 2У06

6

4

Реле регулатор Р10ТМУ

25

5

Филтър 10

25

6

Разпределителна кутия КР6

5

7

Устройство зарядно /носими РС/

3

8

Инвертор Н1-27V/220V

3

9

Принтер П1 - мрежов

2

10

АВСК

4

11

Устройство Р-012 М

6

12

ВОП-7А

15

13

МИ-03

10

14

Стартер-генератор СГ10-1С

10

15

Отоплител ОВ65

10

16

Livau

10

 7 май 2013 г.                                    Председател на УС на АКИС Иван Русев Кьосев

гр. София

27
Апр '13

Устройство, базирано на авангардна оптична технология, открива под 1 мг експлозиви на разстояние от 20 метра.