Сигурност и отбрана

10
Юни '15

Правителството предлага промени Закона за българските лични документи. Със заключителните му разпоредби се изменят още три закона -  за ДАНС, за чужденците в Република България и за убежището и  бежанците. Промените са свързани с мерките за борба с тероризма  в контекста на нарастващото му разпространение като риск за  международния мир и сигурност, адресирано до държавите-членки в  резолюция на Съвета за сигурност на ООН.

22
Май '15

Директорът на военното разузнаване ще се назначава с указ на президента,може и да е цивилен. Ръководството на служба "Военно разузнаване" се осъществява от директор, който се назначава за срок от 5 години с указ на президента по предложение на Министерския съвет. Той може да бъде военнослужещ с висше офицерско звание или цивилен. Същото важи и за неговите заместници, решиха депутатите в приетия на първо четене законопроект за военното разузнаване, внесен от Цветан Цветанов /ГЕРБ/ и група народни представители.

22
Май '15

България е на последните места сред държавите от НАТО по разходиза отбрана за последните години Подробните сравнителни данни за последните години показват, че разходите за отбрана в процентно отношение към БВП нареждатстраната ни сред последните държави в НАТО. Това сочи докладът за състоянието на отбраната и въоръжените сили на РепубликаБългария за 2014 г., внесен от Министерския съвет и представен пред Народното събрание. В абсолютна стойност те са само 117 лв. /60 евро/ годишно наглава от населението, което е пет и повече пъти по-малко от средните стойности в сравнение с със съюзните страни от алианса, а като цяло - десет пъти по-малко от Гърция, се посочва в документа. През 2014 г. за модернизация на армията са заделени 1,38 на от военния бюджет, като същият процент, съгласно тригодишнатафинансова рамка, през 2017 г. ще е намален още - до 1,12процента, което е недопустимо, подчертават от Министерствотона отбраната. Направен е и анализ на подготовката на сухопътните войски, ВВСи флота, на основа на изпълнените 236 от различен мащабнационални и 71 международни учения. В изпълнение на мисията на въоръжените сили "Подкрепа намеждународния мир и сигурност" през 2014 г. БА е участвала в 12операции по поддържане на мира зад граница с 1043 офицери,сержанти, войници и цивилни служители. Проведени са 167оперативно-тактически акции по спасяване и евакуация на хора иматериални ценности при наводнения в страната, гасене на пожари, обезвреждане на боеприпаси, прочистване на терени и медицинскаевакуация. В посочените дейности са участвали 1771 военнослужещи и 443 единици военна техника. Оказана е и значителна помощ надържавните органи за овладяване на засиления миграционен натиск. Анализът на МО за състоянието на въоръжението и бойнататехника, инвестиционните проекти, утилизацията, окомплектоването с личен състав, военно- образователната система се обвързва с предстоящото представяне на нова Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили до 2020 г. и новПлан за развитие на Въоръжените сили. Докладът завършва с девет водещи приоритета за военното ведомство през 2015 г. Той бе приет от парламента с 98 гласа"за" и 8 - "против". Пленарният дебат бе фокусиран върху недофинансирането на армията, остарялата техника и необходимостта от дългосрочна програма за развитието на въоръжените сили. Янко Янков от ДПС обърна внимание на факта, че недокомплектоването по отношение числеността е около 3000 души. Може би, допусна той, ДПС ще бъде против увеличаването на възрастта за пенсиониране в системата. Според него не само финансовият ресурс е причината за този резултат и проблемите в сектора, а липсата повече от 10 годинина политически консенсус за приоритетите , за модернизацията,социалния статус и мотивация, програмите, целите и т.н. За техниката в много случаи имаме нужда не от модернизация, а отреанимация, защото е застрашен живота на военнослужещите, които я използват, подчерта Янков. Според него трябва да се преразгледа дали има полза от двойното подчинение на ВПК, част от който е в ресорите на икономическото ведомство, част - на МО

Ангел Найденов от БСП обърна внимание, че недостатъчният финансов ресурс означава постоянно отлагане на целите инеизпълнение на ангажиментите, заложени в рамките на членството ни в Североатлантическия пакт. От 55 цели за периода2014 -2028 г 38 са от преходни години и партньорите по товаоценяват колко струва думата ни и планирането ни, предупредитой. В същото време, според цифрите, цитирани от Найденов,разпределението на средствата във въоръжените сили е 75 към 21към 4 - т.е. заплати - текуща издръжка, вкл. учение, -операции. Тези 4 на сто трябва да са минимум 15 процента, смятадепутатът. И продължи - за модернизация са нужни не по-малко от 200 млн. лв. на година до 2028 г, а сега се заделят едва 50 млн.лв. годишно.

От БСП препоръчаха бъдещите усилия на МО да са в посока на изясняване кои са зоните на специализация на БА в рамките наНАТО, като това би могла да е киберотбраната, сухопътноторазузнаване, специалните сили. Милен Михов от Патриотичният фронт отново припомни идеята завъзстановяване на задължителното военно обучение. Валентин Радев/ГЕРБ/ отбеляза, че от 2000 г. досега държавата ни е отделяла много пари за отбрана, през 2000 г. са . били 2,89 на сто от БВП, за миналата година - 1,35 процента. Спореднего обаче големият въпрос е в ефективността на системата, тъй като за периода са вложени повече от 2 млрд. лв. в отбраната,но това не е довело до такива способности на БА, каквито, по думите на Радев, искаме.

Петър Славов /РБ/ , както и останалите, които се изказаха от трибуната, акцентира върху остарялото въоръжение, преобладаващопридобито през 80-те години на миналия век. Славов препоръча да се помисли за алтернативно финансиране на съпътстващи дейности по европрограми, които биха освободили финансов ресурс на МО. Такива средства могат да се търсят за ВМА, например. Илиян Тодоров от "Атака" попита защо съветското въоръжение не се сваля от армиите на Полша, Словения, Словакия, които също са в НАТО. България, член на Пакта, има два изтребителя, докато Етиопия е с 24, Конго - 6, - всеки може да си направи извода каква ни е ползата от членството в алианса, заключи Тодоров. МиГ-29 са 15 , три - "Спартан"-а, опроверга го Валентин Радев. За неконструктивния си тон Тодоров получи забележка отпредседателстващия заседанието Кирил Цочев.

 

22
Апр '15

В следващите десет години Варшава смята да отдели за нея 140 милиарда злоти (около 35 милиарда евро) за замяна на техниката си, която в по-голямата си част е съветско производство с изтичащ срок на годност.

14
Апр '15

Министерството на отбраната ще кандидатства по програма, с която да се финансира изграждането на съвременна камера, която да утилизира всички боеприпаси. Това заяви пред журналисти министърът на отбраната Николай Ненчев. Той допълни, че има и средства в размер на близо 7 милиона лева, обещани от премиераq с цел безопасната утилизация на боеприпаси.