Сигурност и отбрана

27
Апр '13

Устройство, базирано на авангардна оптична технология, открива под 1 мг експлозиви на разстояние от 20 метра.

23
Апр '13

Приспособяването на бомбите В-61 за самолети Ф-35 е необходимо, защото разположените днес в Европа американски Ф-16, носещи ТЯО, остаряват и постепенно се изтеглят от употреба.

23
Апр '13

ДО ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АНТОН ЛАЗАРОВ

                                                        ДО ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ „ИНВЕСТИЦИИ В ОТБРАНАТА“

                                                       ПОЛКОВНИК СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ

                                                       ДО ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ КИС

                                                        БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ХРИСТО ТИХИНОВ    

10
Апр '13

Като ключов за успеха на многонационалните инициативи за изграждане и развитие на способности министър Тагарев определи регионалния подход. "Близостта в географско отношение и общите предизвикателства пред сигурността са предпоставка за общи стратегически цели и сходства в националните нива на амбиции

09
Апр '13

Ръководен орган и проводник на общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз e Европейската отбранителна агенция (EuropeanDefenseAgency). Нейната основна роля се изразява в успешната координация на отбранителното сътрудничество в Европа, чрез осъществяването на единство от политики: