Сигурност и отбрана

08
Сеп '13

За отишлите си 23 години все още не сме намерили и разработили ефективни способи за борба с политическото блато около войската

31
Авг '13

В името на националната сигурност и спокойствието на нашия народ Ви призовавам да направите така, че да се намали ДДС на военните доставки до 5%

20
Авг '13

Единствена голяма страна в Европа, която увеличава военните си разходи е Полша, която иска по-голяма тежест в НАТО

30
Юли '13

Независимо от факта, че отбраната и сигурността продължават да бъдат основно въпрос от националната компетентност, Комисията е убедена, че има какво да се направи за насърчаване на европейското сътрудничество

24
Юли '13

Държавите членки ще пестят време и средства чрез европейски стандарти и сертифициране, подкрепа за клъстерите, функционална специализация, съвместно провеждане на научни изследвания и на възлагане на поръчки, по-ефективни в енергиен аспект армии и ефикасно използване на космическите инфраструктури