Климатични промени

23
Юни '20

Европейският проект за климатичен закон е на финала и през есента ще стане задължителен за всички държави членки на ЕС.

26
Май '20

Европейската „Зелена сделка“ създава предпоставки за риск да бъдат задълбочени икономическите и социални различния между страните членки на Европейския съюз (ЕС) от Източна и Западна Европа, предупреждават търговски организации.

26
Апр '20

Европейската „Зелена сделка“ създава предпоставки за риск да бъдат задълбочени икономическите и социални различния между страните членки на Европейския съюз (ЕС) от Източна и Западна Европа, предупреждават търговски организации.

14
Апр '20

Налице е информация от Министерството на околната среда и водите/МОСВ/ относно стартирали публични консултации във връзка със следните инициативи на Европейската комисия/ЕК/.

08
Апр '20

Независимо от разразяващата се глобална икономическа криза, предизвикана в резултат на пандемията от COVID-19, Европейската комисия/ЕК/ обяви за започването на 12-седмичен период на консултации с обществеността за новите климатични цели през 2030 година.