Европейският парламент прие незадължителни препоръки  към Европейската комисия и държавите от ЕС за по-строги  изпитания на новите автомобили за опазването на природата. 

 

Европарламентът промени условията за одобряване на вида на  моторните превозни средства в ЕС, за да се защити околната  среда, за да бъдат изпитанията по-независими, с по-строг контрол  за колите, които вече са на пътя. ЕК и държавите от ЕС повече от десетилетие са наясно с факта, че нивата на емисиите, отделяни от автомобилните двигатели в реални условия са много по-високи от измерените в лабораторни условия. Това се посочва в доклад, приет от ЕП. Докладът отчита, че държавите в ЕС са извършвали обичайни изпитания за одобрение на вида на автомобилите, но нито една от тях не е подозирала или търсила устройства за промяна на данните за емисиите, нито ЕК е изразила подозрения.

След скандала с германския автомобилостроител Фолксваген от 2015 г. ЕК очакваше държавите да извършат разследвания и затова не оказа допълнителен натиск върху тях, но те не успяха да накажат производителите на автомобили, нито да изтеглят от пазара дефектните автомобили.