Парниковите газове в атмосферата са се увеличили миналата година с темп, какъвто не е наблюдаван от милиони години.Информацията е на Световната метеорологична организация.

 

Атмосферната концентрация на въглероден двуокис - основния парников газ, е нараснала на 403,3 части на милион през 2016 г., при 400 през 2015 г. Такова ниво е имало преди 3 до 5 милиона години, когато температурата е била с 3 градуса Целзий по-висока, а морското равнище - с до 20 м по-високо от днешните. Темпът е с 50 процента по-бърз от средния през миналото десетилетие, заради което нивата на въглеродния двуокис са надхвърлили с 45 процента доиндустриалните. Без бързо ограничаване на нивата на въглероден двуокис и на другите парникови емисии, ще се запътим към опасно увеличение на температурата до края на века, много над определената цел от Парижкото споразумение за климата , каза генералният секретар на Световната метеорологична организация Петери Талас.

Освен емисиите, дължащи се на човешка дейност, най-голяма причина за увеличаването на парниковите газове е явлението Ел Ниньо, което предизвика суши и намали способността на растенията да поглъщат въглеродния двуокис. Специалистите съдят за праисторическите нива на парниковите газове от миниатюрните мехурчета въздух, уловени в древния антарктически лед. Още по-стари данни получават от фосилите и химикалите в седиментите.