Постигнахме намаляване на вредните емисии с близо 8 130 тона на година, което смятам, че са много добри показатели.

Те са в унисон с основната цел на програмата - намаляване на вредните емисии на парниковите газове. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова, която на заключителна конференция в Централния военен клуб в столицата представи резултатите от изпълнението на първия програмен период на програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия".  Според Теменужка Петкова консумацията и потреблението на енергия непрекъснато се увеличава. Затова трябва да се търсят най-рационални решения за използване и оползотворяване на енергията. По думите й положителен принос в това отношение дава именно изпълнението на програмата "Енергийна ефективност и възобновяема енергия". Тя информира, че над 50 бенефициенти са участвали в проекта, като над 26 млн. лева са били използвани за реализацията на проекти по първия програмен период. Според енергийния министър първият програмен период на програмата е бил много успешен. Тя информира, че следващият програмен период ще започне в началото на 2018 г. "В рамките на тази програма ресурсът, който вече е осигурен, е значително по-голям и надхвърля близо два пъти този, който нашите партньори предоставиха по време на първия програмен период", уточни Теменужка Петкова. По думите й сумата, за която ще може да се кандидатства, е малко над 64 млн. лева.

Министърът на енергетиката увери, че в следващия програмен период на програмата ще могат да кандидатстват общини и областни администрации. По време на втория програмен период ще има възможност да бъдат подобрени параметрите за енергийна ефективност в детски градини, болници и училища. По време на първия програмен период по програма "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" са финансирани проекти на обща стойност повече от 15 млн. евро, 85 на сто от които са безвъзмездна финансова помощ, а 15 на сто - национално съфинансиране. Изпълнените проекти съдействат за рационално използване на енергията и намаляване емисиите на парникови газове.

Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 въз основа на подписан меморандум за разбирателство между Република България и Кралство Норвегия, Исландия и Княжество Лихтенщайн. Тя обхваща две програмни области - "Енергийна ефективност" (Програмна област 5) и "Възобновяема енергия"(Програмна област 6) на Европейското икономическо пространство и е одобрена на 20 декември 2012 г.