Набирането на проекти по Схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства започва от 29 март. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите.

 

За четвърти път Националния доверителен екофонд /НДЕФ/ отправя покана в рамките на Инвестиционната програма за климата /ИПК/. За финансиране  по схемата могат да кандидатстват централната администрация, териториалните й подразделения и общинските администрации. Всяка от тях може да кандидатства за финансиране максимум на три превозни средства. Целта е ИПК да допринесе за изпълнението на политиките на страната в три направления - подобряване на качествата на атмосферния въздух, намаляване на емисиите на парникови газове и намаляване на нивата на шумовото замърсяване в населените места. Срокът за подаване на документи по новата покана е до 31 юли 2018 г.

Безвъзмездната субсидия е фиксирана за всеки различен вид превозно средство и e в размер на 20 000 лв. за изцяло електрически превозни средства категория М1 и N1 /4+1 места/, 10 000 лв. - за хибридни електрически /plug-in/ превозни средства категория M1 и N1 /4+1 места/, 20 000 лв. - за изцяло електрически превозни средства категория L7e, както и за допълнителни надстройки /за почистване, за поливане, за превозване на обемни предмети, изотермални кутии, контейнери за боклук/ до 50 процента от стойността им, но не повече от 3000 лв., 30 000 лв. - за изцяло електрически превозни средства /ванове 7+1; 6+1 места/, категория М1 или N, 40 000 лв. - за изцяло електрически превозни средства категория М2 и N2.

Всички необходими за кандидатстване документи са публикувани в раздела "Инвестиционна програма за климата - електромобили" на сайта на НДЕФ.