България не е готова да замени въглищните централи с друг тип производители.

Остава стратегическото значение на ТЕЦ-овете за енергийната сигурност и конкурентоспособността на икономиката ни. Произведената от тези базови мощности електроенергия представлява над 40% от цялата електроенергия в страната, като през зимата този процент достига до 60. Сериозно предизвикателство пред работата на тези централи е непрекъснато повишаващата се цена на въглеродните емисии - ръста на цените в рамките на 2018 г. – от 8 до 22 евро/тон.

Състоянието и предизвикателствата пред газовите доставки в страната са актуална тема и за МВФ. Основните приоритети на ЕС в областта на енергетиката са залегнали и в управленската програма на българското правителство – сигурност на снабдяването и диверсификация на източниците и маршрутите. В изпълнение на тези приоритети правителството работи активно по няколко проекта, които ще осигурят разнообразяване на енергийните източници и конкурентни условия не само в България, а и в целия регион на Югоизточна Европа. Предстои старта на изграждането на междусистемната връзка Гърция-България, която е част от Южния газов коридор. Тя ще ни даде възможност за алтернативни доставки от каспийския регион, каза Петкова. Тя изтъкна и предстоящото участие на българската страна в проекта за изграждане на терминал за втечнен природен газ край Александруполис, както и търсенето на природен газ в черноморския шелф.