Европейската „Зелена сделка“ създава предпоставки за риск да бъдат задълбочени икономическите и социални различния между страните членки на Европейския съюз (ЕС) от Източна и Западна Европа, предупреждават търговски организации.

 

Синдикатите посочват, че „Зелената сделка“, предложена от новата Европейска комисия (ЕК) под ръководството на председателя Урсула фон дер Лайен ще изложи на риск милиони работни места, без никакви уверения, че работниците в засегнатите отрасли ще бъдат компенсирани. Това е позиция преди светът да навлезе в пандемията и да стигнем до повсеместни анализи за спад в икономиките.

Говорим за почти 11 милиона работни места, пряко засегнати в добивната промишленост, енергоемките индустрии и в автомобилната промишленост.Тези работни места няма непременно да изчезнат, но трябва да бъде създадена перспектива за бъдещето на работните места в тези индустрии. 

ЕК внесе своя Закон за климата на ЕС, който има за цел да вложи в твърдо законодателство целта на ЕС да стане първият климатично неутрален континент до 2050 г. Сега изпълнителната власт на ЕС предложи своята индустриална стратегия, която очертава нови области на растеж за Европа. Проектостратегията поставя голям акцент върху дигитализацията, тя дава малко сведения за традиционните производствени сектори като стоманодобива, автомобилостроенето и химическата индустрия, които се очаква да бъдат най-силно засегнати от прехода към нулеви въглеродни емисии.

Лесно е да се каже, че трябва да постигнем амбициозните климатични цели до 2050 и 2030 г. Но индустриалната стратегия трябва да даде отговор на въпроса как ще стигнем до там. И в момента все още нямаме този отговор. Синдикатите са особено притеснени от социалните и икономически разделения, които „Зелената сделка“ рискува да задълбочи между по-бедните източни държави е ЕС и техните по-богати западни съседи.

Зелената трансформация ще бъде много по-лесна при скандинавските или западноевропейските страни, отколкото в държави като Полша, България и Румъния, където заетостта в някои региони може да зависи изцяло от една-единствена, силно замърсяваща индустрия. Това може да окаже голямо влияние върху вътрешната миграция в ЕС. Близо 22 милиона души  са напуснали Източна Европа, за да търсят работа в по-богатите западни и северни страни през последните 20 години.

Политиците в страните членки от Източна Европа предупреждават, че зеленият преход рискува задълбочаване на разделенията вътре в ЕС. Такива икономически и социални несъответствия вероятно ще доведат до огромно напрежение вътре в ЕС, което може да доведе момент, при който някои държави ще започнат да обмислят възможността да напуснат блока. Думата е за нещата и вижданията, случващи се седмици преди пандемията.