Климатични промени

08
Окт '13

Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова, главният секретар на МОСВ Росен Асенов и ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ Малина Крумова бяха домакини на среща, която се проведе вчера с представители на фирмите, изпълнители на проекти, финансирани по програмата. Министър Михайлова сподели, че за своевременното и качествено изпълнение на проектите са необходими целенасочените усилия на всички участници в процеса на строителството и изпълнението на проектите, в т.ч. изпълнителите, възложителите и строителния надзор, Междинното звено и Управляващия орган на програмата.

13
Сеп '13

МОСВ е в процес на подготовка на втория вариант на оперативната програма „Околна среда“ за периода 2014-2020-та година с амбицията градската околна среда да намери място в програмата, така че да могат да бъдат финансирани обекти, които подобряват средата в града.

16
Юни '13

В Брюксел правят пилотни проучвания чрез компютърни моделиране на атмосферата

30
Май '13

Европейският комисар по действията за климата Кони Хедегор поставя началото на серия публични прояви за ангажиране на европейските граждани в дебата за изменението на климата и за насърчаване на индивидуалните действия за борба с него. През следващите два месеца комисар Хедегор ще проведе диалози с граждани, предприятия и органи в пет страни от Източна и Южна Европа, посветени на начините за ускоряване на действията за борба с изменението на климата.

23
Май '13

България е на мнение, че формата на новото глобално споразумение по изменение на климата от 2015 г. трябва да бъде правно-обвързващ протокол, който да включва всички оъществени елементи, договорени на 17-ата Конференция на страните, проведена в Дъблин