Климатични промени

26
Юли '15

От обикновени дъждове до мощни земетресения, урагани, наводнения и други природни катаклизми. Да, тези бедствия съществуват от създаването на планетата, но дали могат да бъдат манипулирани те и защо зачестяват все повече напоследък в точки от света, където не се очакват? Какво представлява климатичното оръжие и как то може контролира природата ?  Климатичното оръжие е средство за масово поразяване, основано на технологиите за геофизично въздействие върху природата. Чрез него може да се влияе върху количеството валежи, преместването на земните пластове, преместването на въздушните маси и т.н. Въздействието върху природата може да бъде извършено във всяка една точка на света и за броени минути може да причини катастрофи с милиони жертви. Контролът върху климата се осъществява чрез въздействие върху йоносферата.

23
Юли '15

Системата за събиране на екотакси за рециклиране на излезли от употреба моторни превозни средства у нас е порочна. Таксите са най-високи в целия ЕС. За това алармираха от Асоциацията на рециклиращата индустрия в писмо до министрите на икономиката и околната среда, до вицепремиера Томислав Дончев и до парламентарната комисия по околна среда. Според асоциацията българите плащат най-високите екотакси в целия Европейски съюз, а парите от тях се усвояват в условия на непрозрачност и липса на обществен контрол.

22
Юли '15

 

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева откри първия Комитет за наблюдение на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“. Новият програмен период е естествено продължение на „Околна среда 2007-2013 г.“, посочи в приветствието си към участниците Василева. Резултатите от работата по програмата вече са видими: изградени и рехабилитирани са 35 пречиствателни станции за отпадъчни води, положени са повече от 2000 км ВиК мрежа, завършени са 7 регионални депа за твърди битови отпадъци, картирани са 228 защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, каза министърът. Василева подчерта значението на натрупания досега опит при изпълнението на проекти в предишния програмен период, полезен за изграждането на капацитет в управлението на мащабни инвестиции в общинската администрация, в консултантския и в строителния бизнес.

16
Юли '15

САЩ и Китай  са се договорили  сериозно да намалят вредните си емисии в атмосферата през следващите две десетилетия. Американският президент Барак Обама заяви, че до 2025 г. САЩ ще намалят емисиите си с "историческите" 26-28% спрямо нивата от 2005 г. Китайският президент не се ангажира с конкретни цифри, но все пак посочи, че след 2030 г. страната му ще спре да увеличава емисиите си и ще произвежда една пета от необходимата енергия от неизкопаеми горива. Подобен ангажимент Китай поема за пръв път през 2014г., отбелязва британската BBC. Медията припомня, че страната е най-големият замърсител в света, като на нея се дължат 29% от вредните емисии. САЩ "произвеждат" 19 на сто от замърсяванията на въздуха.

16
Юли '15

Глобалният брутен вътрешен продукт (БВП) може да нарасне с 2.6 трлн. долара, или 2.2% годишно, до 2030 г., ако правителствата наложат политики за повишаване на енергийната ефективност, управление на отпадъците и обществен транспорт. Това се заявява в доклад на Световната банка. Докладът, изготвен съвместно с хуманитарната група ClimateWorks Foundation, анализира ползите от прилагането на амбициозни политики за съкращаване на вредните емисии от транспорта, индустрията и строителството, както и намаляване на отпадъците в Бразилия, Канада, Мексико, САЩ и Европейския съюз.