Климатични промени

13
Сеп '13

МОСВ е в процес на подготовка на втория вариант на оперативната програма „Околна среда“ за периода 2014-2020-та година с амбицията градската околна среда да намери място в програмата, така че да могат да бъдат финансирани обекти, които подобряват средата в града.

16
Юни '13

В Брюксел правят пилотни проучвания чрез компютърни моделиране на атмосферата

30
Май '13

Европейският комисар по действията за климата Кони Хедегор поставя началото на серия публични прояви за ангажиране на европейските граждани в дебата за изменението на климата и за насърчаване на индивидуалните действия за борба с него. През следващите два месеца комисар Хедегор ще проведе диалози с граждани, предприятия и органи в пет страни от Източна и Южна Европа, посветени на начините за ускоряване на действията за борба с изменението на климата.

23
Май '13

България е на мнение, че формата на новото глобално споразумение по изменение на климата от 2015 г. трябва да бъде правно-обвързващ протокол, който да включва всички оъществени елементи, договорени на 17-ата Конференция на страните, проведена в Дъблин

05
Апр '13

В края на 2011 г. в Дърбан договарящите се страни започнаха под егидата на ООН преговори по новото споразумение в областта на климата. Обществената консултация съвпада с очакваното активизиране на преговорите през тази година.