Климатични промени

29
Окт '14

Повечето държави насочват тези инвестиции в области като енергийна ефективност, възобновяеми източници на енергия и устойчив транспорт.

10
Окт '14

По-малко амбициозна климатична политика на ЕС може да постигне значителни намаления на емисии при по-ниска цена, да даде възможност за икономически ръст и да осигури сигурност на снабдяването с енергия.

08
Окт '13

Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова, главният секретар на МОСВ Росен Асенов и ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ Малина Крумова бяха домакини на среща, която се проведе вчера с представители на фирмите, изпълнители на проекти, финансирани по програмата. Министър Михайлова сподели, че за своевременното и качествено изпълнение на проектите са необходими целенасочените усилия на всички участници в процеса на строителството и изпълнението на проектите, в т.ч. изпълнителите, възложителите и строителния надзор, Междинното звено и Управляващия орган на програмата.

13
Сеп '13

МОСВ е в процес на подготовка на втория вариант на оперативната програма „Околна среда“ за периода 2014-2020-та година с амбицията градската околна среда да намери място в програмата, така че да могат да бъдат финансирани обекти, които подобряват средата в града.

16
Юни '13

В Брюксел правят пилотни проучвания чрез компютърни моделиране на атмосферата