Общество и устойчиво развитие

22
Фев '19

ООН утвърди Глобалния пакт за миграцията, който бе приет в Маракеш.

22
Фев '19

Европейският съюз (ЕС) отчита осезаемо увеличение през 2018 г. на притока на мигранти, влезли от Турция - броят им е нараснал с над 20 процента.

20
Фев '19

Над 70% от младите хора смятат, че средствата им са достатъчни за пълноценно хранене, закупуване на облекло, на обувки, заплащане на електрическа енергия и закупуване на лекарства, сочи проучване.

14
Фев '19

КНСБ започва проект, насочен срещу сивата икономика в четири основни сектора - ремонт и поддръжка на моторни превозни средства, строителство, селско стопанство и лека промишленост. 

13
Фев '19

Трябват ли ви 10 000, 50 000 лв. или защо не 100 000 лв.? Днес имате толкова много примери как лесно се раздават такива големи суми. Сякаш си купуваш хляб или вода.