Британският учен Стивън Хокинг прогнозира, че човечеството ще изчезне до 2600 г.

 

Според физика цивилизацията е застрашена от пренаселване и увеличаващото се потребление на енергия, в резултат на което Земята ще се превърне в огнено кълбо.  Ученият призова катастрофата да бъде избягната, като бъде открита подходяща за преселване планета за хората. Той счита, че подходящо място за живот е Алфа Кентавър - най-близката до Слънцето система от три звезди. Там цивилизацията може да живее още около милион години.

През април 2016 г. руският бизнесмен Юрий Милнер и британският учен Стивън Хокинг обявиха началото на работата по създаването и отправянето на спътник към Алфа Кентавър. Над аналогичния проект DE-STAR /Directed Energy System for Targeting of Asteroids and ExploRation/ по-рано започнаха да работят в НАСА.