Французите излизат по-рано в пенсия и са пенсионери по-дълго от всички други граждани на страни от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР),  а освен това и доходите им са по-високи от средните за тази зона, сочат данни на организацията.

 

Франция остава световен шампион по продължителност на получаването на пенсия: през 2016 година средната възраст за напускане на пазара на труда е била 60,2 години при очаквана продължителност на живота в пенсия от 25,6 години, уточнява ОИСР в доклада си "Панорама на пенсиите 2017". Възрастта на напускане на пазара на труда отчита всички, напускащи населението в активна трудова възраст след 40-годишна възраст по различни причини, включително инвалидност и липса на работа, поради което се занижава действителната възраст на излизане в пенсия, признава организацията.

Франция има най-ниска възраст на пенсиониране сред 35-те страни от ОИСР (средно 64,4 години) и най-продължителен период на получаване на пенсия (средно 20,3 години). В страната има силен спад на заетостта след 60-годишна възраст. При непрекъснат трудов стаж, започнал на 20-годишна възраст, средният французин е излизал в пенсия през 2016 година на 61,6 години (спрямо средно 67,9 години в ОИСР). Франция обаче ще "навакса" с удължаването на периода на пенсионни вноски до 43 години през 2035 година и и реформата на задължителните допълнителни режими, която ще се изрази във временна система на бонус-малус след 2019 година, за да се насърчат работещите да отложат излизането си в пенсия.

Така "нормалната" възраст за излизане в пенсия постепенно ще стане 64 години до 2060 година за французите, докато средната в ОИСР ще стане 65,7 години.