Европейската комисия откриес сайт на инициативата WiFi4EU - за обществен достъп до безжичен интернет.

Общините в ЕС могат да се регистрират в очакване на първата покана за представяне на проекти в средата на май за получаване на финансиране. Програмата WiFi4EU предлага на общините ваучери на стойност 15 000 евро за осигуряване на достъп до безжичен интернет, включително в библиотеки, музеи, паркове и на площади. Общините могат да купуват и поставят оборудване в избрани от тях места за обществен живот. Разходите за поддръжката на мрежата ще се поемат от съответната община.

Еврокомисарят по цифровизацията Мария Габриел посочи, че благодарение на инициативата хиляди европейци ще разполагат с безплатен достъп до интернет на обществени места. Това е конкретна стъпка към изграждането на цифровия единен пазар. В бюджета на ЕС до 2020 г. са предвидени 120 млн. евро за целта, като се очаква участието на общо 8000 общини. Общините могат да се регистрират на портала www.WiFi4EU.eu. В средата на май ще бъде оповестена първата покана, като регистриралите се общини ще могат да кандидатстват за 1000 ваучера (на стойност 15 000 евро всеки). Ваучерите ще се разпределят по реда на подаване на заявленията.

Комисията ще обяви избраните 1000 общини, като ще търси равновесие в териториално отношение. Всяка участваща държава ще получи поне 15 ваучера.През следващите две години ще бъдат обявени още четири покани за проекти. 

 Финансираните от WiFi4EU мрежи ще бъдат безплатни, няма да разпространяват реклами и няма да събират лични данни. Финансиране ще се предоставя само на мрежи, които не припокриват съществуващо частно или обществено предлагане на безплатна интернет услуга със сходно качество на същите обществени места.