Общество и устойчиво развитие

31
Мар '19

Компания Фейсбук съобщи, че въвежда по-строги правила за политическа реклама в Европейския съюз, за да се предотврати чужда намеса в предстоящите избори за Европейски парламент.

27
Мар '19

Необходима е промяна в Закона за хората с увреждания, свързана с военноинвалидите с над 90 процента степен на увреждане.

27
Мар '19

Предвижданите ограничения в проекта на нов Закон за движението по пътищата за фиксирани дати за използване на зимни гуми и вериги в периода 15 ноември-1 март са неприемливи от социална и екологична гледна точка.

26
Мар '19

Консорциум, който включва групата на SoftBank, води преговори на късен етап за инвестиране на 1 млрд. долара или повече в поделението на Uber Technologies Inc. за автономни автомобили – ход, който може да помогне на компанията за споделено пътуване да привлече повече инвеститори в рамките на очакваното първично публично предлагане.

26
Мар '19

През второто полугодие на 2018 г. хранителните вериги са били най-активни по отношение на откриване на нови обекти.