Общество и устойчиво развитие

20
Фев '13

Социалните инвестиции днес помагат на държавите членки да избегнат една много по-висока финансова и социална цена в бъдеще

20
Ян '13

Разширяването на правомощията на НПО ще блокира инвестиционния процес, липсва законодателство, което определя тяхната представителност