Общество и устойчиво развитие

20
Мар '13

Бъдещите инвестиции в управлението на отпадъци трябва да бъдат насочени предимно към предотвратяването, повторното използване, рециклирането и компостирането на отпадъци, които са посочени като приоритети в Рамковата директива за отпадъците

28
Фев '13
  • Една програма за регистрирани пътници би позволила на често пътуващите граждани на трети страни да влизат в ЕС след преминаване на опростени гранични проверки, при положение, че са били предварително проучени и проверени. Според оценките от тази нова програма ще се възползват годишно 5 милиона граждани на трети страни, които пътуват законно до ЕС. Програмата за регистрирани пътници ще използва системи за автоматизиран граничен контрол (т.е. автоматични врати) на големите гранични контролно-пропускателни пунктове, като например летищата, които използват тази съвременна технология. По този начин граничните проверки на регистрираните пътници ще бъдат значително ускорени.
  • Често лицата, които пътуват по работа, работниците на краткосрочни договори, научните изследователи и студентите, гражданите на трети държави с тесни семейни връзки с граждани на ЕС, или които живеят в региони, граничещи с ЕС, преминават границите по няколко пъти в годината. Улесняването във възможно най-голяма степен на тяхното пътуване ще гарантира, че Европа продължава да бъде привлекателна дестинация и ще спомогне за активизиране на икономическата дейност и за създаване на работни места.

27
Фев '13

Учени заявиха, че океанското равнище край архипелага доста се е покачило и в близките 200 години островите може да бъде залети изцяло. Затова властите се опитват спешно да предприемат защитни мерки с цел опазване на околната среда.

20
Фев '13

Социалните инвестиции днес помагат на държавите членки да избегнат една много по-висока финансова и социална цена в бъдеще

20
Ян '13

Разширяването на правомощията на НПО ще блокира инвестиционния процес, липсва законодателство, което определя тяхната представителност