Общество и устойчиво развитие

05
Апр '13

Процентът на хората в ЕС, сигнализиращи за финансови затруднения, остава много над равнищата, наблюдавани през изминалото десетилетие – засегнато е почти всяко четвърто домакинство с ниски доходи.

04
Апр '13

Произволният подбор на кръга на задължените лица без ясни критерии нарушава изискването за равнопоставеност от Конституцията

27
Мар '13

Най-близката цел е да се изтласкат от игралния терен европейските и другите офшорки чрез по-сурови мерки в цялата система за натрупване на капитали и тя да бъде обвързана със съответните територии. Впоследствие част от средствата ще бъдат експроприирани по сценария, изпробван в Кипър; останалите ще се похарчат за възстановяване на икономиката. САЩ и Великобритания си намериха в Европа и съюзник - Германия.

22
Мар '13

Действително положението на българските граждани е тежко и, за голямо съжаление, дори управляващите като че ли не осъзнават в пълна степен сериозността на ситуацията. Основания за подобен извод ни дават неколкократните изявления за мерки, които имат по-скоро популистки характер, отколкото да дават реалистичен изход от кризата, в която обществото ни се намира.

Призоваваме служебното правителството и синдикатите да ограничат популистката реторика и действия. Вместо това, трябва да се пристъпи към прилагане на прагматични мерки за възстановяване на българската икономика.

20
Мар '13

Бъдещите инвестиции в управлението на отпадъци трябва да бъдат насочени предимно към предотвратяването, повторното използване, рециклирането и компостирането на отпадъци, които са посочени като приоритети в Рамковата директива за отпадъците