Общество и устойчиво развитие

04
Апр '13

Произволният подбор на кръга на задължените лица без ясни критерии нарушава изискването за равнопоставеност от Конституцията

27
Мар '13

Най-близката цел е да се изтласкат от игралния терен европейските и другите офшорки чрез по-сурови мерки в цялата система за натрупване на капитали и тя да бъде обвързана със съответните територии. Впоследствие част от средствата ще бъдат експроприирани по сценария, изпробван в Кипър; останалите ще се похарчат за възстановяване на икономиката. САЩ и Великобритания си намериха в Европа и съюзник - Германия.

22
Мар '13

Действително положението на българските граждани е тежко и, за голямо съжаление, дори управляващите като че ли не осъзнават в пълна степен сериозността на ситуацията. Основания за подобен извод ни дават неколкократните изявления за мерки, които имат по-скоро популистки характер, отколкото да дават реалистичен изход от кризата, в която обществото ни се намира.

Призоваваме служебното правителството и синдикатите да ограничат популистката реторика и действия. Вместо това, трябва да се пристъпи към прилагане на прагматични мерки за възстановяване на българската икономика.

20
Мар '13

Бъдещите инвестиции в управлението на отпадъци трябва да бъдат насочени предимно към предотвратяването, повторното използване, рециклирането и компостирането на отпадъци, които са посочени като приоритети в Рамковата директива за отпадъците

28
Фев '13
  • Една програма за регистрирани пътници би позволила на често пътуващите граждани на трети страни да влизат в ЕС след преминаване на опростени гранични проверки, при положение, че са били предварително проучени и проверени. Според оценките от тази нова програма ще се възползват годишно 5 милиона граждани на трети страни, които пътуват законно до ЕС. Програмата за регистрирани пътници ще използва системи за автоматизиран граничен контрол (т.е. автоматични врати) на големите гранични контролно-пропускателни пунктове, като например летищата, които използват тази съвременна технология. По този начин граничните проверки на регистрираните пътници ще бъдат значително ускорени.
  • Често лицата, които пътуват по работа, работниците на краткосрочни договори, научните изследователи и студентите, гражданите на трети държави с тесни семейни връзки с граждани на ЕС, или които живеят в региони, граничещи с ЕС, преминават границите по няколко пъти в годината. Улесняването във възможно най-голяма степен на тяхното пътуване ще гарантира, че Европа продължава да бъде привлекателна дестинация и ще спомогне за активизиране на икономическата дейност и за създаване на работни места.