Нивото на иновации в болниците в България остава на много ниско ниво.

Едва 15% от лечебните заведения в страната използват иновативни процедури и отговарят на най-високите стандарти. А делът на иновативните технологии в лечебните заведения също остава нисък – едва 9 на сто. Оценката на здравните услуги в болничния сектор  е първа по рода си за България. Общият брой участници – 2185, прави представителна оценката за страната и откроява важни тенденции за структуроопределящите болнични заведения. 

Като цяло информираността на пациентите относно техните права и задължения за болничното лечение е незадоволителна, показва анализът на данните. Няма съществени различия между информираността на пациентите в държавните и частните болници, включително и за страничните ефекти на лекарствата. 44% от пациентите не са получавали никога, или пък само понякога, ясни разяснения, свързани с провежданото им лечение в боолница. 29 на сто от пациентите винаги получават необходимото обяснение, като това се случва по-често в частните болници – 31 на сто, отколкото в държавните – 27 на сто. По отношение на информацията за новите медикаменти ситуацията е сходна - 47% от пациентите получават понякога или изобщо не получават информация за тях. 

Пациентите в малките градове получават повече допълнителни грижи за ежедневни дейности, отколкото в столицата. В частните болници се осигуряват повече грижи и внимание от специалистите в сравнение с държавните заведения. Основният критерий при избор на болница, според общопрактикуващите лекари, е опитът на специалистите. На следващо място са използваните процедури и методи, болничната апаратура и базата на клиниките.

Други изводи показват, че 55% от пациентите се нуждаят от обезболяващи, но при по-малко от половината болката е контролирана добре. Само в 36% от болниците специалистите участват в международни симпозиуми. 63% от болничните заведения нямат максимално ниво на компетентност. А 40% нямат акредитация към Министерството на здравеопазването или друга институция.