Енергия

16
Окт '13

Книгата ще помогне на политиците, които изработват данъчната политика, на данъчните служители, които администрират миннодобвния сектор, на изследователи, както и на всички други заинтересовани от темата практици

14
Окт '13

"България е много важна страна за мощните руски монополи"Газпром" и "Росатом", твърди в интервю за ABC българският десидент с опит Владимир Левчев, участник в спонтанните протести против кабинета на Пламен Орешарски. "Протестиращите искат предсрочни избори", допълва журналистът Рафаэль Альварадо.

14
Окт '13

Световните запаси от сланца са достатъчно големи, за да стигнат за повече от десетилетно потребление на нефт, твърди първата американска оценка за запасите от Русия до Аржентина. Информацията е от FinancialTimes. Американското министерство на енергетиката оценява „технически добитите“ запаси сланцев нефт на 345 млрд барела в 42 държави, включени в анализа, което е равно на 10% от световните залежи. Преди министерството съобщаваше за американските наличности, завишени тази седмица с 32 до 58 млрд барела. В тон с последните оценки и анализи, Русия притежава ожгромни количества сланцев нефт, възлизащи на 75 млрд барела. След Русия и САЩ се нареждат Китай (32 млрд барела), Аргентина (27 млрд ) и Либия (26 млрд ). В доклада се съобщава, че находищата реално увеличават световните запаси на природен газ с 47%, до 22,882 трлн кубически фута. "Въпросът е дали ще могат други страни да повторят успехите на Северна Америка при добивите на сланцева руда, занимава геолози и дипломати. Американският внос на суров нефт е на най-ниското си равнище от 16 години и реално пренаписва картата на световната търговия с нефт, твърди авторът Грегори Мейер.

10
Окт '13

Добивната индустрия има съществен принос за развитието на икономиката на България. И пряко - чрез генерираната добавена стойност при самия добив на подземни богатства, и косвено - чрез осигуряването на ресурси за задоволяване на вътрешното и външното търсене на суровини в други сектори.

09
Окт '13

На 4 октомври 2013 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) е получено официално писмо от Европейската комисия във връзка с изпратените за разглеждане проекти за обхода на гр. Габрово (който включва и проектиране на тунел под връх Шипка) и модернизирането на Западната дъга на Софийския околовръстен път (СОП). Двата проекта са изпратени съответно на 26.09 и 30.09 за окончателно одобрение към ЕК. В писмото, получено в МТИТС се казва, че двата проекта няма да бъдат разглеждани от ЕК докато не бъде решен въпроса с наддоговорените средства по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Транспорт“ (за жп проекти) чрез заем от ЕИБ по Кредитното споразумение. Никъде в писмата не се споменава, че се отказва европейска помощ за тях като експертите от ЕК заявяват, че проектите могат да бъдат отново внесени за разглеждане, след като въпроса с наддоговорените средства за жп проекти бъде решен. С други думи, Европейската комисия отлага разглеждането им, като не е споменато, че се отказва европейска помощ за тяхната реализация.