Минерали и метали

27
Сеп '19

Горубсо-Мадан” АД ще търси метални полезни изкопаеми в площ „Бориева-изток”, на територията на община Мадан, област Смолян.

03
Авг '19

Кабинетът прие Национална стратегия за развитие на минната индустрия с визия до 2030 г.

14
Юли '19

В периода 1956 - 1962 г., в резултат на активна геолого-проучвателна дейност, е открито и проучено медно рудно находище „Медет”

14
Юли '19

След системна геоложка дейност в Панагюрския руден район, през 1961 г. е утвърден комплексен идеен проект за изграждане на Минно-обогатителен комбинат/МОК/ „Медет”.

08
Юли '19

Горубсо-Мадан” АД търси метални полезни изкопаеми в площ „Бориева-изток”, на територията на община Мадан, област Смолян.