Минерали и метали

07
Ян '19

Полезните изкопаеми са природни минерални образования в недрата на земната кора.

06
Ян '19

Рудодобивът има важно икономическо значение, защото осигуряват страна с метали.

03
Ян '19

По данни на Българската минно-геоложка камара добивната промишленост у нас формира около 5% от БВП на България и изнася продукция за 3 млрд. евро.

09
Сеп '18

България има всички предпоставки за успешно развитие на минната индустрия.

06
Сеп '18

През 2017 г. продуктите в минерално-суровинната индустрия формират 5,5 млрд. лв. или 11 на сто от общия износ.