Минерали и метали

15
Фев '19

На 5 февруари Българска минно-геоложка камара и миньорските синдикати подписаха предоговорения Отраслов колективен трудов договор за минерално-суровинната индустрия в страната.

15
Фев '19

Българската минно-геоложка камара/БМГК/ е националнопредставителна неправителствена организация на бизнеса в областта на добива на подземни богатства и свързаните с това дейности в България, учредена през 1991 г.

14
Фев '19

Инвестиционната програма на минната компания ГОРУБСО - Мадан за 2018 г. надхвърли 7,5 млн.

12
Фев '19

Минната индустрия има стратегическо значение за икономиката на страната ни.

12
Фев '19

Около 5% от БВП на страната ни се дължи на добивната индустрия.