Минерали и метали

21
Мар '19

Междувременно златото поскъпва с 1,31% до 1318,80 долара за троуйция, достигайки триседмичен връх, след като Федералният резерв изключи възможността да има повишаване на лихвените проценти през тази година.

19
Мар '19

Човечеството още от самото начало на културната си история е завладяно от загадъчната красота на блещукащите кристали.

19
Мар '19

Съществуват различни подходи при класификацията на минералите.

25
Фев '19

България има запаси от медни руди за  около 15 г., при среден добив от 28 000,00 хил.т среден добив.

25
Фев '19

България е бедна на метални полезни изкопаеми, а почти всички златни находища у нас са били известни още по тракийско и римско време.