Минерали и метали

02
Мар '13

В Института работят научни работници и технически персонал, които превръщат изискванията към изделиятасистемите в уникални продукти без  аналог по предназначение

02
Мар '13

„Технологии и системи за борба срещу тероризма“ е труд за българското противопоставяне на асиметричните заплахи във всички горещи точки по света

23
Фев '13

Извличат благородни метали чрез специалните бактерии, открити в австралийските златни мини преди около 10 години

15
Фев '13

Идеята за национализиране на дейността по извличане и използване на подземните богатства е злоупотреба с права и ценности, противоположна на справедливостта в обществото

10
Фев '13

Швейцарски изследователи смятат, че спасението е във вторичната преработка, която е рентабилна поради високите цени на суровините