Минерали и метали

09
Фев '19

През първото тримесечие на 2019 г. ще бъде произведен първият златен концентрат от "Ада тепе" край Крумовград, съобщи Любомир Хайнов, оперативен директор на "Дънди Прешъс Металс Крумовград" ЕАД.

07
Ян '19

Полезните изкопаеми са природни минерални образования в недрата на земната кора.

06
Ян '19

Рудодобивът има важно икономическо значение, защото осигуряват страна с метали.

03
Ян '19

По данни на Българската минно-геоложка камара добивната промишленост у нас формира около 5% от БВП на България и изнася продукция за 3 млрд. евро.

09
Сеп '18

България има всички предпоставки за успешно развитие на минната индустрия.