Минерали и метали

23
Фев '19

България има ограничени енергийни и минерални ресурси.

22
Фев '19

Приходите на ДМП "Челопеч" се увеличават с 4% и достигат 213.7 млн. долара през миналата година.

22
Фев '19

Значителен ръст на производството и финансовите резултати има при производителите на оловно-цинкови руди "Върба - Батанци" и "Горубсо - Мадан".

20
Фев '19

Паладият се изкачи на ниво над 1500 долара за тройунция, достигайки рекордни стойности заради недостатъчните доставки.

15
Фев '19

На 5 февруари Българска минно-геоложка камара и миньорските синдикати подписаха предоговорения Отраслов колективен трудов договор за минерално-суровинната индустрия в страната.