Минерали и метали

19
Мар '19

Съществуват различни подходи при класификацията на минералите.

25
Фев '19

България има запаси от медни руди за  около 15 г., при среден добив от 28 000,00 хил.т среден добив.

25
Фев '19

България е бедна на метални полезни изкопаеми, а почти всички златни находища у нас са били известни още по тракийско и римско време.

23
Фев '19

България има ограничени енергийни и минерални ресурси.

22
Фев '19

Приходите на ДМП "Челопеч" се увеличават с 4% и достигат 213.7 млн. долара през миналата година.