Минерали и метали

15
Фев '19

Българската минно-геоложка камара/БМГК/ е националнопредставителна неправителствена организация на бизнеса в областта на добива на подземни богатства и свързаните с това дейности в България, учредена през 1991 г.

14
Фев '19

Инвестиционната програма на минната компания ГОРУБСО - Мадан за 2018 г. надхвърли 7,5 млн.

12
Фев '19

Минната индустрия има стратегическо значение за икономиката на страната ни.

12
Фев '19

Около 5% от БВП на страната ни се дължи на добивната индустрия.

09
Фев '19

През първото тримесечие на 2019 г. ще бъде произведен първият златен концентрат от "Ада тепе" край Крумовград, съобщи Любомир Хайнов, оперативен директор на "Дънди Прешъс Металс Крумовград" ЕАД.