Минерали и метали

22
Фев '19

Значителен ръст на производството и финансовите резултати има при производителите на оловно-цинкови руди "Върба - Батанци" и "Горубсо - Мадан".

20
Фев '19

Паладият се изкачи на ниво над 1500 долара за тройунция, достигайки рекордни стойности заради недостатъчните доставки.

15
Фев '19

На 5 февруари Българска минно-геоложка камара и миньорските синдикати подписаха предоговорения Отраслов колективен трудов договор за минерално-суровинната индустрия в страната.

15
Фев '19

Българската минно-геоложка камара/БМГК/ е националнопредставителна неправителствена организация на бизнеса в областта на добива на подземни богатства и свързаните с това дейности в България, учредена през 1991 г.

14
Фев '19

Инвестиционната програма на минната компания ГОРУБСО - Мадан за 2018 г. надхвърли 7,5 млн.