Минерали и метали

12
Фев '19

Минната индустрия има стратегическо значение за икономиката на страната ни.

12
Фев '19

Около 5% от БВП на страната ни се дължи на добивната индустрия.

09
Фев '19

През първото тримесечие на 2019 г. ще бъде произведен първият златен концентрат от "Ада тепе" край Крумовград, съобщи Любомир Хайнов, оперативен директор на "Дънди Прешъс Металс Крумовград" ЕАД.

07
Ян '19

Полезните изкопаеми са природни минерални образования в недрата на земната кора.

06
Ян '19

Рудодобивът има важно икономическо значение, защото осигуряват страна с метали.