Минерали и метали

05
Ное '15

Минералите функционират като компоненти на ензимите в тялото и са необходими за правилната структура на костите и кръвта, както и за поддържането на нормалната клетъчна функция. Минералите, които имат хранителна стойност, са класифицирани в две категории: основни и второстепенни. Какво определя дали един минерал е основен или второстепенен – неговото количество или необходимостта от него? Ако тялото се нуждае от определен минерал в количество, по-голямо от 100 мг на ден, то той се счита за основен минерал. Основните минерали са калций, фосфор, калий, натрий, хлорид (съединения на хлора), магнезий и сяра. Второстепенните, или т. нар. микроелементи, са бор, хром, мед, йод, желязо, манган, молибден, селен, сяра, ванадий и цинк. Друга категория минерали, свързани с човешкото здраве, е категорията на тежките метали. В тази категория влизат минерали, които са токсични за организма – като олово, живак, алуминий, кадмий и никел.

01
Ное '15

Историята на ГЕОТЕХМИН започва в края на 1990 г. с основаването на фирма за проектиране и консултации в областта на миннодобивната промишленост. През годините дружеството се разраства и започва да развива дейности в нови бизнес направления. ГЕОТЕХМИН заема лидерска позиция в промишленото строителство, инфраструктурата и минната индустрия. Дружествата от групата имат богат и специализиран опит и експертиза и в сферата на проучването, добива и първичната преработка на полезни изкопаеми. Групата развива успешна дейност по открит добив в мина „Елаците“ и  обогатяване на медно-порфирни златосъдържащи руди. Компаниите работят в областта на търговията, енергия и околна среда, в това число енергийна търговия и в услугите управление на недвижими имоти и инвестиционни проекти, фасилити мениджмънт, охранителни дейности и обучение.

25
Окт '15

Археолози от Университета в Тел Авив  са стигнали до нови данни за отдавна известен древен рудодобивен и металургичен център в израелската пустиня Арава. До скоро се смяташе, че той е от 13. век пр.Хр. и е експлоатиран най-напред от древните египтяни. Но вече е ясно, че е поне с 3 века по-стар. Първи са започнали работа по него едомитите – конфедерация от полуномадски племена, която според Библията постоянно воюва с израилтяните.

13
Окт '15

28,1 млн. тона златна руда има у нас. България е на четвърто място в Европа по добив на ценния метал. Това пише в Стратегията за развитие на минната индустрия, одобрена от кабинета. На територията ни е  и най-голямото находище на Стария континент - Челопеч, откъдето вече са добити 50 т руда. Очаква се работата на Ада тепе край Крумовград да започне през 2016 г. Изчисленията показват, че там има 27 т запаси.

11
Окт '15

Инвестиционната програма, наречена "Спектър 2018", ще се фокусира върху устойчиво и висококачествено производство на медни продукти, поддържане на високи стандарти за преработка на метали по екологичен път и добавена стойност за клиентите на предприятието. "Аурубис България" планира да раздели вложенията си в две пера – преки и косвени инвестиции в завода си край Златица и Пирдоп. Общо 150 млн. евро са предвидени за преки инвестиции, от които 75 млн. евро ще са насочени към усъвършенстване на процесите за опазване на околната среда, а останалите за енергийна ефективност, ремонти, подобряване на дейността на металургичния производител и повишаване на конкурентоспособността. Косвените инвестиции на стойност 30 млн. евро ще бъдат изразходвани от други компании, но отново насочени към развитие на различните дейности на "Аурубис България". По-голямата част от тях ще бъдат вложени в подобряване на логистичната мрежа за доставки на пристанищата във Варна и Бургас, а по-малки инвестиции се очакват в разработването на социални и други проекти.