Минерали и метали

25
Фев '19

България е бедна на метални полезни изкопаеми, а почти всички златни находища у нас са били известни още по тракийско и римско време.

23
Фев '19

България има ограничени енергийни и минерални ресурси.

22
Фев '19

Приходите на ДМП "Челопеч" се увеличават с 4% и достигат 213.7 млн. долара през миналата година.

22
Фев '19

Значителен ръст на производството и финансовите резултати има при производителите на оловно-цинкови руди "Върба - Батанци" и "Горубсо - Мадан".

20
Фев '19

Паладият се изкачи на ниво над 1500 долара за тройунция, достигайки рекордни стойности заради недостатъчните доставки.