България е сред държавите, които се очаква да изпълнят целта вложенията им в отбранителни способности да достигнат два процента от БВП до 2024 г., съобщи в Брюксел вицепремиерът Красимир Каракачанов.

 

Още на 3 януари българското правителство прие националния план за увеличаване на разходите до два процента от БВП, поясни той. По неговите думи се предвижда всяка година разходите да бъдат повишавани до постигането на тази цел. Средствата за отбрана не са само заради поетия ангажимент, а са необходими за модернизация на нашите въоръжени сили. Разглеждам този въпрос не само като формален ангажимент, а като възможност с тези средства през следващите години да модернизираме Българската армия, да реализираме проектите за трите вида въоръжени сили и да повишим техните способности. Това за нас е необходимо, тъй като много време целеви разходи за ново въоръжение и техника не са отделяни. Имаше години, в които военните бюджети бяха съкращавани. Това е необходимост за нас, а не само ангажимент към НАТО, коментира Каракачанов.

За разлика от много други европейски държави, в България има разбиране по тази тема. Българският народ много добре осъзнава, че в региона, в който живеем, предизвикателствата, за да не кажа заплахите, са много сериозни, за да правим излишни спорове дали трябва да отделяме необходимите средства за отбрана. Някои европейски държави смятат, че отделяните от тях средства за отбрана са достатъчни. Лично аз смятам, че в нашето общество има разбиране. Големият въпрос е как отделяните средства за отбрана да бъдат изразходвани правилно, целенасочено, за да придобиваме максимално нова и модерна техника, и да подобрим максимално способностите на нашите въоръжени сили. Вицепремиерът се срещна  в централата на НАТО с министъра на отбраната на САЩ Джеймс Матис. Това е първата среща на подобно равнище от 2014 г. насам. На срещата Каракачанов е поканил своя колега у нас. Обсъдихме нивото на сътрудничество във военната област, необходимостта от засилване на това сътрудничество и извеждането му на по-високо ниво като комуникация. Това днес бе първата крачка в тази посока. Запознах Матис с нашите програми за модернизация на въоръжените сили, уточни вицепремиерът. Той съобщи, че нашата страна е изразила готовност да участва в бъдещата обучителна операция на НАТО в Ирак.