За да можем ефективно да използваме армията при кризи, предварително трябва да сме я осигурили достатъчно каза вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов при откриването на Годишната конференция на началника на отбраната в София.

 

Темата на форума тази година е "Предизвикателствата пред системата за отбрана на страната и използването на Въоръжените сили при развитие на военно-политическа криза".Това значи да умеем да използваме пълноценно финансовите средства от данъкоплатците, като ги превръщаме в реални отбранителни способности. Това е и философията на управленската програма на правителството, заяви Каракачанов. Той подчерта важността на изпълнението на мерките от управленската програма в сектора на отбраната. Каракачанов напомни, че според тази програма се работи по два основни приоритета - въоръжените сили - надежден гарант на сигурността на страната, и въвеждането на военно обучение в училище, разширяването на възможностите за доброволна военна служба, повишаване на капацитета на резерва. В момента усилията ни остават съсредоточени върху изпълнението на заложените цели в Програмата 2020 и дейностите в План 2020. Прегледът на Програмата 2020 е заключителен етап и на базата на извлечените поуки от практиката задачата ни е да изпълним в максимална степен приоритетите, заложени в тези документи в предвидените срокове, посочи Каракачанов, като същевременно добави, че стратегическото мислене изисква да се предвидят насоките на усилията и за следващия период - след 2020 година. Непосредствената ни задача е да организираме разработването на следващия програмен документ за развитие на въоръжените сили до 2032 година, така че планирането ни на национално ниво да съвпада с това на НАТО и на ЕС, посочи Каракачанов. Първата стъпка - разработването на пътна карта на Програмата 2032 вече е направена, заяви Каракачанов, който добави, че очаква от присъстващите да се включат с целия си опит и експертиза в разработването на Програмата, така че от 2020 нататък да има всеобхватен, дългосрочен, реалистичен и финансово осигурен стратегически документ.

Министърът напомни, че вече има утвърден национален план за повишаване на разходите за отбрана до 2 процента от БВП до 2024 година. Този план съдържа две предложения, засягащи изпълнението на ангажиментите, както по линия на НАТО, така и по линия на Постоянното структурирано сътрудничество на ЕС. Документът беше представен в срок пред съюзниците ни, като от сега нататък наш дълг е да работим за конкретното му изпълнение, каза министърът на отбраната. Каракачанов напомни, че освен достигането на 2 процента от БВП за разходи за отбрана се цели също 20 процента от бюджета за отбрана да се използват за ново и оперативносъвместимо въоръжение и техника. Всичко това е насочено към изпълнението на нашата основна цел - България да бъде силен, активен, надежден и уважаван член на НАТО  и ЕС. За да бъде това факт, ние трябва да продължим да работим за изграждането и укрепването както на националния, така и на съюзния отбранителен и възпиращ потенциал. За да можем да отговорим на ангажиментите си по чл. 3 и чл. 5 от Северноатлантическия договор, трябва да поставим ударението върху изпълнението на решенията от срещите на върха на алианса в Уелс, Варшава и Брюксел, дейностите по плана на НАТО за действие за готовност и националните ангажименти по пакета Цели на способностите, посочи Каракачанов. Той каза, че за да бъдат въоръжените ни сили надежден гарант на сигурността на България, трябва да се съсредоточим върху изпълнението на другия ключов приоритет в правителствената програма, насочен към подготовката на достатъчно хора за отбраната на страната. Предстои да работим по намирането на най-ефективно и работещо решение за въвеждането на доброволна военна подготовка за защита на Отечеството, която трябва да надгражда професионалната ни армия, която е гръбнакът на отбраната ни, като осигурява допълнително подготвени млади хора, готови да изберат военната професия, заяви Каракачанов.

Темата засяга всички страни членки на алианса, проблемът с недокомплекта не е проблем само на българските въоръжени сили, посочи още министърът. По думите му обаче съюзниците ни мислят по тази тема много по-смело и без предразсъдъци. Мисля че ние няма какво да крием, напротив - трябва да сме открити пред медиите, трябва да излезем откровено с нашите проблеми, и, поставяйки ги, на обществото да е ясно, че ние не сме поредната държавна структура, която плаче за нещо или иска само пари, ние искаме тези пари, искаме тези възможности, за да осигурим сигурността на България, да осигурим на хората да живеят спокойно, на бизнеса да работи нормално, да създадем гаранция, образ на сериозен партньор. Защото всички ние знаем, че някои от нашите партньори в дадени моменти гледат на нас като на хора, които малко или много имитират дейност, а не толкова като хора, които реално са се заели да изпълняват своите ангажименти като съюзници по линия на НАТО, а и сега на ЕС, заяви Каракачанов, според когото е необходим откровен диалог по тези теми.

Предизвикателствата по източната и южната граница на НАТО и ЕС поставят страната ни в нова ситуация. Конкретно променената стратегическа среда поставя още по-високи изисквания към отбранителните ни способности. От нас се изискват се решителност и стратегическо лидерство. Това  разбиране очаквам да видя  във вашата работа на конференцията, каза Каракачанов пред представителите на висшето военно ръководство и на специалните служби. Осъществяването на конференцията е продиктувано от ясно осъзнатата необходимост за предприемане на настойчиви и последователни инициативи, решения и мерки за адекватно реагиране на предизвикателствата пред системата за отбрана на страната и използването на въоръжените сили при потенциално развитие на военно-политическа криза, каза началникът на отбраната генерал-лейтенант Андрей Боцев. Той добави, че изборът на темата за форума тази година е направен след внимателен анализ и е съобразен с актуалността й.