Начините за плащане на такса "смет" ще се обсъждат и решаватсъвместно с общините. Вероятно няма да има една формула за плащане на тази такса, защото общините са в различна готовност да събират разделно и да сепарират отпадъците, каза пред журналисти днес Иска Михайлова - министър на околната среда и водите /МОСВ/. От 2015 година такса "смет" няма са начислява според данъчната оценка на имотите, припомни Искра Михайлова. Световният опит в събирането на боклука има много варианти - от подземни контейнери и контейнери с електронен чип, до раздаването на безплатни торбички за разделно събиране на отпадъците на домакинствата, информираха експертите на МОСВ. В София повече от месец работи инсталация за обработка на биоотпадъци, която събира от търговските вериги, пазарите и тържищата храни с изтекъл срок на годност и други отпадъци, информира Теодора Желева - началник отдел в МОСВ.

 

Министър Искра Михайлова откри заключителен семинар по управление на биоотпадъците, организиран в рамките на двегодишен проект "Разработване на нормативната уредба за управление на биоотпадъците и създаване на система за осигуряване на качеството на компоста и Национална организация за осигуряване на качеството на компоста", финансиран от оперативна програма "Околна среда". В идеалният случай хората трябва да плащат според количеството отпадъци, което изхвърлят, но измерването е много трудно, посочи Михайлова. Сред предложенията са хората да си купуват чували и торбички за изхвърляне на боклука. Цената на тези торбички ще бъде всъщност и такса "смет". Възможно е количеството отпадъци да бъде районирано - според населеното място, квартала или улицата, където живеят хората, а в големите градове таксата да се начислява на вход в кооперациите, както сега се прави с парното отопление, посочиха експерти от МСОВ.

В семинара участват заместник-министър Чавдар Георгиев, експерти от МОСВ, РИОСВ, БАБХ, представители на общините, на бизнеса и лектори от Италия и от Австрия. Министър Михайлова определи семинара като още една стъпка напред към модерното управление на отпадъците. Тя каза, че събирането и рециклирането на биоотпадъците ще има ключова роля в политиката и изпълнението на националните цели за рециклиране и отклоняване на битовите отпадъци от депата.