Министърът на икономиката Божидар Лукарски откри нова система за видеонаблюдение и автопаркинг във ВМЗ-Сопот. Системата за видеонаблюдение е най-модерната на Балканския полуостров и е на стойност над 1,5 милиона лева, такава система в момента се изгражда и в складовата база "Свежен", каза Владислав Тоцев - председател на Съвета на директорите на ВМЗ-Сопот.

Обновеният и модерен автопаркинг с гаражни клетки за специализирани автомобили е на стойност около един милион лева. Над 18 милиона лева собствени средства е инвестирало предприятието в купуването на машини. По думите на министър Лукарски предприятието е обезпечено с работа за цялата 2017 година и за половината на 2018 година. Реализираните приходи за 2016 година възлизат на 303 милиона лева, като печалбата за предприятието е 130 милиона лева, каза Лукарски. В сравнение с предходната година приходите са били 127 милиона лева, а печалбата е възлизала на 25 милиона лева.

В момента в оръжейницата работят 4100 души, като само през тази година са назначени нови 1100 работници. Средната работна заплата е над 950 лева след въвеждането на допълнително материално стимулиране, а безработицата в района е 3 процента, два пъти по-ниска от тази в страната. Министър Лукарски каза на работещите във ВМЗ, че се обмислят и коледни надбавки.